Request Your Content


Dead or Alive

Riki Takeuchi

Ryuuichi

Sho Aikawa

Det. Jojima

Renji Ishibashi

Aoki

Shingo Tsurumi

Chen

Dankan

Tanaka

Ren Osugi

Yan

Tokitoshi Shiota

Sakurai

Susumu Terajima

Inoue

Tomoro Taguchi

Afro Thug

Hirotaro Honda

Corrupt Detective

Takashi Miike

Directing

Kôji Endô

Sound

Short Details

Ryūichi and his small gang of Triad vie for control of the Japanese underworld in a crime-ridden Shinjuku quarter while Detective Jojima tries to bring it down.

Related Movies

Recently Viewed Movies