Request Your Content


Drunken Master

Jackie Chan

Wong Fei-Hung

Yuen Siu-Tien

Su Hua Chi

Hwang Jang-Lee

Thunderleg

Dean Shek

Professor Kai-Hsien

Lam Kau

Wong Kei-Ying

Linda Lin

Fei-Hung's Aunt

Chiang Kam

Da Kuai-Dai

Yuen Shun-Yi

Chen Kuo-Wei

Fung Ging-Man

Li Wan-Hao

Yuen Woo-ping

Man with Bucket of Greens

Lee Chun-Wa

Gorilla/King Kong

Tino Wong Cheung

Jerry Li

Hsu Hsia

King of Sticks Hsu Ching Tien

Yuen Woo-ping

Directing

Ng See-Yuen

Production

Yuen Woo-ping

Writing

Ng See-Yuen

Writing

Yuen Biao

Crew

Short Details

Jackie Chan stars as Wong Fei-Hung, whose mischievous antics land him in hot water. Having tolerated enough of his son's mishaps, Fei-Hung's dad enlists his sadistic uncle, who specializes in drunken-style kung fu, to teach the lad some discipline. This Hong Kong martial-arts com. . .

Related Movies

Recently Viewed Movies